Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis

Pressupost inicial / hab.

0,70 €
Pressupost actual / hab.: 12,92 €

Pressupost inicial

150.000 €
Pressupost actual: 2,78 M€

% execució

35,17 %
Despesa real són 977.706,27 €

% sobre el total del press.

1,65 %

Mitjana despesa provincial

237.683,37 €

Sobre aquesta partida

Ha de recollir les despeses de naturalesa idèntica a les de l'article 62, «Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis», que siguin conseqüència de rehabilitació o de reposició, inclosos els que corresponguin a reparacions importants que suposin un increment de capacitat, rendiment, eficiència o allargament de la vida útil del bé. Les definicions dels elements a què es refereixen els diferents conceptes inclosos en el present article són idèntiques a les recollides en l'anterior article 62, «Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Edificis i altres construccions 100,00% 150.000 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 0,00% 0 €
Altres invers.repos. assoc. func. operatiu serveis 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.