Inversió nova associada a func. operatiu serveis

Pressupost inicial / hab.

6,57 €
Pressupost actual / hab.: 12,03 €

Pressupost inicial

1,47 M€
Pressupost actual: 2,69 M€

% execució

66,75 %
Despesa real són 1,8 M€

% sobre el total del press.

1,24 %

Mitjana despesa provincial

357.699,68 €

Sobre aquesta partida

Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Edificis i altres construccions 45,76% 672.300 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 31,18% 458.000 €
Elements de transport 20,42% 300.000 €
Mobiliari 1,70% 24.975 €
Equips per a processos d'informació 0,94% 13.755 €
Altres invers. noves assoc. func. operatiu serveis 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.