Inversions reposició infraest. i béns ús general

Pressupost inicial / hab.

7,97 €
Pressupost actual / hab.: 30,58 €

Pressupost inicial

1,71 M€
Pressupost actual: 6,58 M€

% execució

53,09 %
Despesa real són 3,49 M€

% sobre el total del press.

3,68 %

Mitjana despesa provincial

396.669,48 €

Sobre aquesta partida

Aquest article recollirà les despeses de naturalesa idèntica a les de l'article anterior, que siguin conseqüència de la rehabilitació o reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general, incloses les operacions que suposin un increment de capacitat, rendiment, eficiència o ampliació de la vida útil del bé.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres invers. repos. infraest. i béns ús general 100,00% 1,71 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.