Inversions reposició infraest. i béns ús general

Pressupost inicial / hab.

1,44 €
Pressupost actual / hab.: 27,04 €

Pressupost inicial

309.164 €
Pressupost actual: 5,82 M€

% execució

45,15 %
Despesa real són 2,63 M€

% sobre el total del press.

3,45 %

Mitjana despesa provincial

340.319,51 €

Sobre aquesta partida

Aquest article recollirà les despeses de naturalesa idèntica a les de l'article anterior, que siguin conseqüència de la rehabilitació o reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general, incloses les operacions que suposin un increment de capacitat, rendiment, eficiència o ampliació de la vida útil del bé.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres invers. repos. infraest. i béns ús general 100,00% 309.164 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.