Inversions reposició infraest. i béns ús general

Pressupost inicial / hab.

4,95 €
Pressupost actual / hab.: 55,84 €

Pressupost inicial

1,07 M€
Pressupost actual: 12,04 M€

% execució

48,55 %
Despesa real són 5,85 M€

% sobre el total del press.

7,87 %

Mitjana despesa provincial

376.587,42 €

Sobre aquesta partida

Aquest article recollirà les despeses de naturalesa idèntica a les de l'article anterior, que siguin conseqüència de la rehabilitació o reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general, incloses les operacions que suposin un increment de capacitat, rendiment, eficiència o ampliació de la vida útil del bé.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres invers. repos. infraest. i béns ús general 100,00% 1,07 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.