Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

56,06 €
Pressupost actual / hab.: 99,44 €

Pressupost inicial

12,5 M€
Pressupost actual: 22,18 M€

% execució

56,82 %
Despesa real són 12,6 M€

% sobre el total del press.

10,11 %

Mitjana despesa provincial

913.815,46 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 8,66% 1,08 M€
Inversions reposició infraest. i béns ús general 32,64% 4,08 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 26,47% 3,31 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 19,83% 2,48 M€
Despeses en inversions de caràcter immaterial 12,40% 1,55 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.