Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

36,05 €
Pressupost actual / hab.: 58,83 €

Pressupost inicial

7,77 M€
Pressupost actual: 12,68 M€

% execució

63,11 %
Despesa real són 8 M€

% sobre el total del press.

7,37 %

Mitjana despesa provincial

669.121,59 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 47,25% 3,67 M€
Inversions reposició infraest. i béns ús general 39,98% 3,11 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 5,43% 422.030 €
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 3,60% 280.000 €
Despeses en inversions de caràcter immaterial 3,73% 290.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.