Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

1,82 €
Pressupost actual / hab.: 1,82 €

Pressupost inicial

406.415 €
Pressupost actual: 406.415 €

% execució

83,03 %
Ingrés real són 337.453,31 €

% sobre el total del press.

0,17 %

Mitjana ingrés provincial

269.361,69 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 4,64% 18.845 €
Rendes de béns immobles 8,06% 32.765 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 87,30% 354.805 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.