Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

2,36 €
Pressupost actual / hab.: 2,36 €

Pressupost inicial

510.734 €
Pressupost actual: 510.734 €

% execució

171,78 %
Ingrés real són 877.359,42 €

% sobre el total del press.

0,27 %

Mitjana ingrés provincial

416.537,62 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 12,49% 63.800 €
Interessos de dipòsits 7,91% 40.389 €
Rendes de béns immobles 4,10% 20.953 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 75,50% 385.592 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.