De l'exterior

Pressupost inicial / hab.

0,00 €
Pressupost actual / hab.: 0,35 €

Pressupost inicial

0 €
Pressupost actual: 74.498,71 €

% execució

95,15 %
Ingrés real són 70.888,71 €

% sobre el total del press.

0,05 %

Mitjana ingrés provincial

28.262,77 €

Sobre aquesta partida

Es recullen, detallats, els ingressos per transferències corrents rebuts de les institucions de la Unió Europea, i, de manera conjunta, els procedents, si escau, d'altres institucions i organitzacions internacionals, així com d'agents situats fora del territori nacional o amb estatut d'extraterritorialitat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Del Fons social europeu NaN% 0 €
Altres transferències de la Unió Europea NaN% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.