Fons de cooperació local de Catalunya (FCLC)

Pressupost inicial / hab.

44,60 €
Pressupost actual / hab.: 48,44 €

Pressupost inicial

9,65 M€
Pressupost actual: 10,48 M€

% execució

104,30 %
Ingrés real són 10,94 M€

% sobre el total del press.

5,63 %

Mitjana ingrés provincial

1,21 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.