Participació en els tributs de l'Estat

Pressupost inicial / hab.

194,83 €

Pressupost inicial

41,63 M€

% execució

100,58 %
Ingrés real són 41,88 M€

% sobre el total del press.

25,98 %

Mitjana ingrés provincial

7,83 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran les transferències a favor de les entitats locals corresponents a la participació en tributs de l'Estat de les entitats excloses del model de cessió d'impostos estatals, a la participació en el fons complementari de finançament establert per la llei reguladora de les hisendes locals a favor de les entitats locals incloses en l'esmentat model de cessió. Així mateix, es recolliran els imports reconeguts per l'administració general de l'estat a favor de les entitats locals en concepte de compensacions per beneficis fiscals en tributs locals concedits per normes estatals amb rang de llei.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
/presupuestos/partidas/420-10/2011/economic/I 78,94% 32,87 M€
/presupuestos/partidas/420-90/2011/economic/I 2,01% 837.405 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.