Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

356,40 €
Pressupost actual / hab.: 383,41 €

Pressupost inicial

79,88 M€
Pressupost actual: 85,93 M€

% execució

101,55 %
Ingrés real són 87,26 M€

% sobre el total del press.

34,79 %

Mitjana ingrés provincial

11,38 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 67,53% 53,94 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 1,20% 960.000 €
De comunitats autònomes 20,84% 16,64 M€
D'entitats locals 10,40% 8,3 M€
D'empreses privades 0,04% 30.708 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,00% 0 €
De l'exterior 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.