Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

319,24 €
Pressupost actual / hab.: 341,15 €

Pressupost inicial

71,55 M€
Pressupost actual: 76,46 M€

% execució

113,32 %
Ingrés real són 86,64 M€

% sobre el total del press.

32,53 %

Mitjana ingrés provincial

9,53 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 72,12% 51,6 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 1,34% 960.000 €
De comunitats autònomes 16,93% 12,11 M€
D'entitats locals 9,58% 6,85 M€
D'empreses privades 0,03% 22.000 €
De l'exterior 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.