Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

292,30 €
Pressupost actual / hab.: 296,72 €

Pressupost inicial

65,37 M€
Pressupost actual: 66,35 M€

% execució

102,35 %
Ingrés real són 67,92 M€

% sobre el total del press.

30,56 %

Mitjana ingrés provincial

8,73 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 73,02% 47,73 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,70% 460.000 €
De comunitats autònomes 15,93% 10,41 M€
D'entitats locals 10,28% 6,72 M€
D'empreses privades 0,07% 45.500 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,00% 0 €
De l'exterior 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.