Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

263,69 €
Pressupost actual / hab.: 279,48 €

Pressupost inicial

57,07 M€
Pressupost actual: 60,49 M€

% execució

101,82 %
Ingrés real són 61,59 M€

% sobre el total del press.

32,49 %

Mitjana ingrés provincial

7,57 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 71,70% 40,92 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 2,03% 1,16 M€
De comunitats autònomes 16,93% 9,66 M€
D'entitats locals 9,22% 5,26 M€
D'empreses privades 0,11% 64.250 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,00% 2.300 €
De l'exterior 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.