Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

262,99 €
Pressupost actual / hab.: 276,02 €

Pressupost inicial

56,57 M€
Pressupost actual: 59,38 M€

% execució

106,60 %
Ingrés real són 63,3 M€

% sobre el total del press.

33,20 %

Mitjana ingrés provincial

12,02 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 71,86% 40,65 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 2,14% 1,21 M€
De comunitats autònomes 16,59% 9,38 M€
D'entitats locals 9,32% 5,27 M€
D'empreses privades 0,10% 54.250 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,00% 2.300 €
De l'exterior 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.