Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

290,38 €
Pressupost actual / hab.: 306,63 €

Pressupost inicial

62,49 M€
Pressupost actual: 65,99 M€

% execució

109,68 %
Ingrés real són 72,38 M€

% sobre el total del press.

39,15 %

Mitjana ingrés provincial

11,62 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 75,43% 47,14 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 1,94% 1,21 M€
De comunitats autònomes 15,52% 9,7 M€
D'entitats locals 6,96% 4,35 M€
D'empreses privades 0,13% 82.000 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,03% 15.813 €
De l'exterior 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.