Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

52,01 €

Pressupost inicial

11,11 M€

% execució

134,76 %
Despesa real són 14,98 M€

% sobre el total del press.

6,94 %

Mitjana despesa provincial

1,77 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 13,47% 1,5 M€
Transport públic 56,97% 6,33 M€
Altres actuacions de caràcter econòmic 29,56% 3,29 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 16,09% 1,79 M€
Despeses corrents en béns i serveis 8,65% 961.015 €
Transferències corrents 75,26% 8,36 M€