Reintegraments d'operacions corrents

Pressupost inicial / hab.

0,00 €
Pressupost actual / hab.: 0,00 €

Pressupost inicial

0 €
Pressupost actual: 0 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

0,00 %

Mitjana ingrés provincial

18.480,57 €

Sobre aquesta partida

Ingressos realitzats en la tresoreria de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, originats per reintegraments d'exercicis tancats (els produïts en un exercici diferent a aquell en el qual es va reconèixer l'obligació) per operacions corrents. Els reintegraments del pressupost corrent s'han d'imputar al mateix pressupost de despeses amb càrrec al qual s'hagin reconegut les respectives obligacions, minorant l'import d'aquestes, així com el dels pagaments corresponents. S'inclouran els reintegraments a favor de l'entitat local o dels seus organismes autònoms d'avals prèviament executats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres reintegraments d'operacions corrents NaN% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.