Esport

Pressupost inicial / hab.

18,42 €
Pressupost actual / hab.: 19,69 €

Pressupost inicial

4,12 M€
Pressupost actual: 4,4 M€

% execució

83,05 %
Despesa real són 3,66 M€

% sobre el total del press.

2,03 %

Mitjana despesa provincial

1,5 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 5,44% 224.086 €
Promoció i foment de l'esport 18,60% 766.187 €
Instal·lacions esportives 75,96% 3,13 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 30,88% 1,27 M€
Despeses corrents en béns i serveis 51,18% 2,11 M€
Transferències corrents 14,30% 589.073 €
Inversions reals 3,64% 150.000 €