Esport

Pressupost inicial / hab.

17,80 €
Pressupost actual / hab.: 22,06 €

Pressupost inicial

3,89 M€
Pressupost actual: 4,82 M€

% execució

91,51 %
Despesa real són 4,41 M€

% sobre el total del press.

2,47 %

Mitjana despesa provincial

1 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 5,22% 203.151 €
Promoció i foment de l'esport 10,82% 420.960 €
Instal·lacions esportives 83,95% 3,26 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 30,76% 1,2 M€
Despeses corrents en béns i serveis 40,00% 1,56 M€
Transferències corrents 7,12% 277.073 €
Inversions reals 22,11% 860.000 €