Esport

Pressupost inicial / hab.

11,55 €
Pressupost actual / hab.: 15,67 €

Pressupost inicial

2,48 M€
Pressupost actual: 3,37 M€

% execució

91,35 %
Despesa real són 3,08 M€

% sobre el total del press.

2,16 %

Mitjana despesa provincial

762.855,56 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 5,97% 148.370 €
Promoció i foment de l'esport 18,42% 457.706 €
Instal·lacions esportives 75,61% 1,88 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 40,65% 1,01 M€
Despeses corrents en béns i serveis 40,51% 1,01 M€
Transferències corrents 15,83% 393.197 €
Inversions reals 3,02% 75.000 €