Esport

Pressupost inicial / hab.

13,90 €

Pressupost inicial

2,96 M€

% execució

157,83 %
Despesa real són 4,67 M€

% sobre el total del press.

1,61 %

Mitjana despesa provincial

1,44 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 3,92% 115.828 €
Promoció i foment de l'esport 23,84% 705.140 €
Instal·lacions esportives 72,24% 2,14 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 33,37% 986.955 €
Despeses corrents en béns i serveis 36,80% 1,09 M€
Transferències corrents 23,07% 682.265 €
Transferències de capital 6,76% 200.000 €