Biblioteques públiques

Pressupost inicial / hab.

9,35 €

Pressupost inicial

2,09 M€

% execució

No disp.
L'any passat 109,49 %

% sobre el total del press.

0,95 %

Mitjana despesa provincial

349.833,01 €

Sobre aquesta partida

Biblioteques Públiques.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Biblioteques i arxius.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 91,60% 1,92 M€
Despeses corrents en béns i serveis 7,19% 150.368 €
Transferències corrents 0,91% 19.115 €
Inversions reals 0,29% 6.145 €