Cultura

Pressupost inicial / hab.

35,72 €
Pressupost actual / hab.: 37,90 €

Pressupost inicial

7,69 M€
Pressupost actual: 8,16 M€

% execució

100,28 %
Despesa real són 8,18 M€

% sobre el total del press.

4,84 %

Mitjana despesa provincial

1,79 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 6,53% 502.189 €
Biblioteques i arxius 33,55% 2,58 M€
Museus i arts plàstiques 8,05% 618.871 €
Promoció cultural 38,80% 2,98 M€
Arts escèniques 0,00% 0 €
Lleure i temps lliure 2,84% 218.659 €
Festes populars i celebracions 10,23% 786.466 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 55,63% 4,28 M€
Despeses corrents en béns i serveis 34,49% 2,65 M€
Transferències corrents 9,44% 725.855 €
Inversions reals 0,45% 34.300 €