T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local

Pressupost inicial / hab.

28,38 €
Pressupost actual / hab.: 28,38 €

Pressupost inicial

6,11 M€
Pressupost actual: 6,11 M€

% execució

104,04 %
Ingrés real són 6,35 M€

% sobre el total del press.

3,62 %

Mitjana ingrés provincial

1,08 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxa per entrada de vehicles 42,33% 2,59 M€
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. 47,89% 2,93 M€
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses 4,91% 300.000 €
Taxes per aprofitament del vol 0,00% 0 €
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic 4,87% 297.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.