Cultura

Pressupost inicial / hab.

28,00 €
Pressupost actual / hab.: 30,20 €

Pressupost inicial

6,04 M€
Pressupost actual: 6,51 M€

% execució

91,65 %
Despesa real són 5,97 M€

% sobre el total del press.

4,26 %

Mitjana despesa provincial

1,17 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 5,23% 316.043 €
Biblioteques i arxius 39,39% 2,38 M€
Museus i arts plàstiques 10,40% 628.017 €
Promoció cultural 22,39% 1,35 M€
Arts escèniques 22,59% 1,36 M€
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 50,92% 3,08 M€
Despeses corrents en béns i serveis 42,20% 2,55 M€
Transferències corrents 6,80% 410.590 €
Inversions reals 0,08% 5.000 €