T. prestació serveis públics carac. social i pref.

Pressupost inicial / hab.

15,72 €
Pressupost actual / hab.: 15,72 €

Pressupost inicial

3,52 M€
Pressupost actual: 3,52 M€

% execució

91,34 %
Ingrés real són 3,22 M€

% sobre el total del press.

1,43 %

Mitjana ingrés provincial

232.207,7 €

Sobre aquesta partida

Ingressos derivats de la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent, entenent per tals els inclosos a l'àrea de despesa 2 i 3 de la classificació per programes, afectin o beneficiïn de manera particular al subjecte passiu, quan es produeixi qualsevol de les circumstàncies descrites en l'article anterior.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Serveis assistencials 21,53% 758.629 €
Serveis educatius 60,31% 2,13 M€
Serveis esportius 9,41% 331.500 €
Altres taxes prest. serveis de caràcter preferent 8,75% 308.400 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.