T. prestació serveis públics carac. social i pref.

Pressupost inicial / hab.

16,15 €
Pressupost actual / hab.: 16,15 €

Pressupost inicial

3,6 M€
Pressupost actual: 3,6 M€

% execució

95,17 %
Ingrés real són 3,43 M€

% sobre el total del press.

1,64 %

Mitjana ingrés provincial

350.948,7 €

Sobre aquesta partida

Ingressos derivats de la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent, entenent per tals els inclosos a l'àrea de despesa 2 i 3 de la classificació per programes, afectin o beneficiïn de manera particular al subjecte passiu, quan es produeixi qualsevol de les circumstàncies descrites en l'article anterior.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Serveis assistencials 18,13% 652.829 €
Serveis educatius 64,73% 2,33 M€
Serveis esportius 9,20% 331.500 €
Altres taxes prest. serveis de caràcter preferent 7,93% 285.750 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.