Sanitat

Pressupost inicial / hab.

8,74 €
Pressupost actual / hab.: 11,09 €

Pressupost inicial

1,95 M€
Pressupost actual: 2,48 M€

% execució

92,70 %
Despesa real són 2,3 M€

% sobre el total del press.

1,14 %

Mitjana despesa provincial

433.175,96 €

Sobre aquesta partida

En aquesta política de despesa s'inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i curació de malalties, així com el manteniment d'un estat d'immunitat sanitària en la població. Queden compreses les despeses destinades a la creació, construcció, equipament i funcionament d'hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases de socors, dispensaris, farmacioles d'urgència, balnearis, laboratoris d'anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal citar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d'anàlisis agroalimentaris; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Protecció de la salubritat pública 97,62% 1,91 M€
Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 2,38% 46.442 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 53,39% 1,04 M€
Despeses corrents en béns i serveis 10,59% 206.984 €
Transferències corrents 36,02% 704.090 €