T. prestació serveis públics carac. social i pref.

Pressupost inicial / hab.

16,10 €
Pressupost actual / hab.: 16,10 €

Pressupost inicial

3,52 M€
Pressupost actual: 3,52 M€

% execució

104,93 %
Ingrés real són 3,69 M€

% sobre el total del press.

1,80 %

Mitjana ingrés provincial

284.619,3 €

Sobre aquesta partida

Ingressos derivats de la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent, entenent per tals els inclosos a l'àrea de despesa 2 i 3 de la classificació per programes, afectin o beneficiïn de manera particular al subjecte passiu, quan es produeixi qualsevol de les circumstàncies descrites en l'article anterior.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Serveis assistencials 13,36% 470.000 €
Serveis educatius 69,49% 2,45 M€
Serveis esportius 11,23% 395.000 €
Altres taxes prest. serveis de caràcter preferent 5,93% 208.700 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.