Sanitat

Pressupost inicial / hab.

7,57 €

Pressupost inicial

1,61 M€

% execució

92,83 %
Despesa real són 1,49 M€

% sobre el total del press.

0,88 %

Mitjana despesa provincial

567.624,79 €

Sobre aquesta partida

En aquesta política de despesa s'inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i curació de malalties, així com el manteniment d'un estat d'immunitat sanitària en la població. Queden compreses les despeses destinades a la creació, construcció, equipament i funcionament d'hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases de socors, dispensaris, farmacioles d'urgència, balnearis, laboratoris d'anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal citar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d'anàlisis agroalimentaris; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 63,89% 1,03 M€
Accions públiques relatives a la salut 36,11% 581.392 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 65,32% 1,05 M€
Despeses corrents en béns i serveis 11,85% 190.815 €
Transferències corrents 22,83% 367.700 €