Taxes per la prestació de serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

47,41 €
Pressupost actual / hab.: 47,41 €

Pressupost inicial

10,2 M€
Pressupost actual: 10,2 M€

% execució

103,34 %
Ingrés real són 10,54 M€

% sobre el total del press.

6,52 %

Mitjana ingrés provincial

861.655,08 €

Sobre aquesta partida

Ingressos derivats de la prestació de serveis públics bàsics, entenent per tals els inclosos a l'àrea de despesa 1 de la classificació per programes, afectin o beneficiïn de manera particular al subjecte passiu, quan es produeixi qualsevol de les circumstàncies següents: Que els serveis no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats. Aquestes no es consideraran voluntàries quan vinguin imposades per disposicions legals o reglamentàries o quan els béns o serveis requerits siguin imprescindibles per a la vida privada o social del sol·licitant. Que els serveis no es presten pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a favor del sector públic, d'acord amb la normativa vigent.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Servei de tractament de residus 99,99% 10,2 M€
Altres taxes per prestació de serveis bàsics 0,01% 1.400 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.