Despeses financeres

Pressupost inicial / hab.

3,05 €
Pressupost actual / hab.: 3,98 €

Pressupost inicial

683.809 €
Pressupost actual: 891.109 €

% execució

99,69 %
Despesa real són 888.381,14 €

% sobre el total del press.

0,38 %

Mitjana despesa provincial

95.019,32 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 83,18% 568.809 €
Interessos de demora i altres despeses financeres 16,82% 115.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.