Cultura

Pressupost inicial / hab.

36,07 €
Pressupost actual / hab.: 40,85 €

Pressupost inicial

8,05 M€
Pressupost actual: 9,11 M€

% execució

101,90 %
Despesa real són 9,28 M€

% sobre el total del press.

4,15 %

Mitjana despesa provincial

2,59 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 5,96% 479.464 €
Biblioteques i arxius 26,18% 2,11 M€
Museus i arts plàstiques 9,58% 770.835 €
Promoció cultural 43,04% 3,46 M€
Lleure i temps lliure 3,18% 255.697 €
Festes populars i celebracions 12,06% 969.888 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 53,82% 4,33 M€
Despeses corrents en béns i serveis 33,03% 2,66 M€
Transferències corrents 13,01% 1,05 M€
Inversions reals 0,15% 11.838 €