Esport

Pressupost inicial / hab.

19,07 €
Pressupost actual / hab.: 29,55 €

Pressupost inicial

4,25 M€
Pressupost actual: 6,59 M€

% execució

81,17 %
Despesa real són 5,35 M€

% sobre el total del press.

3,00 %

Mitjana despesa provincial

1,28 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 5,30% 225.324 €
Promoció i foment de l'esport 17,19% 731.008 €
Instal·lacions esportives 77,52% 3,3 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 26,01% 1,11 M€
Despeses corrents en béns i serveis 38,87% 1,65 M€
Transferències corrents 13,71% 583.089 €
Inversions reals 21,41% 910.757 €