Despeses financeres

Pressupost inicial / hab.

3,44 €
Pressupost actual / hab.: 3,44 €

Pressupost inicial

766.729 €
Pressupost actual: 766.729 €

% execució

87,39 %
Despesa real són 670.071,3 €

% sobre el total del press.

0,35 %

Mitjana despesa provincial

131.394,04 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 85,00% 651.729 €
Interessos de demora i altres despeses financeres 15,00% 115.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.