Despeses financeres

Pressupost inicial / hab.

5,77 €
Pressupost actual / hab.: 6,23 €

Pressupost inicial

1,27 M€
Pressupost actual: 1,38 M€

% execució

99,05 %
Despesa real són 1,36 M€

% sobre el total del press.

0,66 %

Mitjana despesa provincial

159.766,18 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 74,63% 950.000 €
Interessos de demora i altres despeses financeres 25,37% 323.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.