Despeses financeres

Pressupost inicial / hab.

8,48 €
Pressupost actual / hab.: 8,48 €

Pressupost inicial

1,85 M€
Pressupost actual: 1,85 M€

% execució

73,94 %
Despesa real són 1,37 M€

% sobre el total del press.

0,95 %

Mitjana despesa provincial

176.176,35 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 80,31% 1,49 M€
Interessos de demora i altres despeses financeres 19,69% 364.990 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.