Despeses financeres

Pressupost inicial / hab.

10,90 €
Pressupost actual / hab.: 8,19 €

Pressupost inicial

2,34 M€
Pressupost actual: 1,76 M€

% execució

98,62 %
Despesa real són 1,74 M€

% sobre el total del press.

0,98 %

Mitjana despesa provincial

285.272,36 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 79,10% 1,85 M€
Interessos de demora i altres despeses financeres 20,90% 490.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.