Despeses financeres

Pressupost inicial / hab.

16,52 €
Pressupost actual / hab.: 15,52 €

Pressupost inicial

3,55 M€
Pressupost actual: 3,34 M€

% execució

85,25 %
Despesa real són 2,85 M€

% sobre el total del press.

2,13 %

Mitjana despesa provincial

376.749,91 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 98,93% 3,52 M€
Interessos de demora i altres despeses financeres 1,07% 38.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.