Despeses financeres

Pressupost inicial

4,4 M€
Pressupost actual: 4,45 M€

% execució

70,32 %
Despesa real són 3,13 M€

% sobre el total del press.

2,91 %

Mitjana despesa provincial

4,4 M€

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 99,25% 4,37 M€
Interessos de demora i altres despeses financeres 0,75% 33.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.