Despeses financeres

Pressupost inicial / hab.

9,68 €

Pressupost inicial

2,06 M€

% execució

99,16 %
Despesa real són 2,04 M€

% sobre el total del press.

1,12 %

Mitjana despesa provincial

366.815,43 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 99,36% 2,05 M€
Interessos de demora i altres despeses financeres 0,64% 13.235 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.