Indemnitzacions per raó del servei

Pressupost inicial / hab.

1,78 €
Pressupost actual / hab.: 1,78 €

Pressupost inicial

399.382 €
Pressupost actual: 399.382 €

% execució

31,47 %
Despesa real són 125.666,55 €

% sobre el total del press.

0,15 %

Mitjana despesa provincial

198.207,6 €

Sobre aquesta partida

Les indemnitzacions que per rescabalar despeses derivades de comissions de servei i d'acord amb la legislació vigent s'hagin de satisfer a membres dels òrgans de govern, funcionaris, personal laboral, eventual i contractat. S'imputaran a aquest concepte les indemnitzacions reglamentàries per assistència a tribunals i òrgans col·legiats i, en general, per concurrència personal a reunions, consells o comissions.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Dietes 92,12% 367.897 €
Locomoció 7,13% 28.485 €
Altres indemnitzacions 0,75% 3.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.