Indemnitzacions per raó del servei

Pressupost inicial / hab.

1,96 €
Pressupost actual / hab.: 1,96 €

Pressupost inicial

437.324 €
Pressupost actual: 437.324 €

% execució

64,17 %
Despesa real són 280.615,94 €

% sobre el total del press.

0,20 %

Mitjana despesa provincial

105.574,42 €

Sobre aquesta partida

Les indemnitzacions que per rescabalar despeses derivades de comissions de servei i d'acord amb la legislació vigent s'hagin de satisfer a membres dels òrgans de govern, funcionaris, personal laboral, eventual i contractat. S'imputaran a aquest concepte les indemnitzacions reglamentàries per assistència a tribunals i òrgans col·legiats i, en general, per concurrència personal a reunions, consells o comissions.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Dietes 88,69% 387.867 €
Locomoció 11,31% 49.457 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.