Indemnitzacions per raó del servei

Pressupost inicial / hab.

1,68 €
Pressupost actual / hab.: 2,03 €

Pressupost inicial

366.057 €
Pressupost actual: 444.157 €

% execució

101,02 %
Despesa real són 448.671,57 €

% sobre el total del press.

0,23 %

Mitjana despesa provincial

78.598,27 €

Sobre aquesta partida

Les indemnitzacions que per rescabalar despeses derivades de comissions de servei i d'acord amb la legislació vigent s'hagin de satisfer a membres dels òrgans de govern, funcionaris, personal laboral, eventual i contractat. S'imputaran a aquest concepte les indemnitzacions reglamentàries per assistència a tribunals i òrgans col·legiats i, en general, per concurrència personal a reunions, consells o comissions.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Dietes 87,54% 320.462 €
Locomoció 12,46% 45.595 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.