Indemnitzacions per raó del servei

Pressupost inicial / hab.

1,70 €
Pressupost actual / hab.: 1,95 €

Pressupost inicial

364.955 €
Pressupost actual: 419.674,36 €

% execució

92,38 %
Despesa real són 387.687,52 €

% sobre el total del press.

0,23 %

Mitjana despesa provincial

59.741,41 €

Sobre aquesta partida

Les indemnitzacions que per rescabalar despeses derivades de comissions de servei i d'acord amb la legislació vigent s'hagin de satisfer a membres dels òrgans de govern, funcionaris, personal laboral, eventual i contractat. S'imputaran a aquest concepte les indemnitzacions reglamentàries per assistència a tribunals i òrgans col·legiats i, en general, per concurrència personal a reunions, consells o comissions.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Dietes 89,97% 328.360 €
Locomoció 10,03% 36.595 €
Altres indemnitzacions 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.