Indemnitzacions per raó del servei

Pressupost inicial / hab.

1,66 €
Pressupost actual / hab.: 1,73 €

Pressupost inicial

358.245 €
Pressupost actual: 374.041 €

% execució

95,62 %
Despesa real són 357.650,56 €

% sobre el total del press.

0,24 %

Mitjana despesa provincial

74.702,29 €

Sobre aquesta partida

Les indemnitzacions que per rescabalar despeses derivades de comissions de servei i d'acord amb la legislació vigent s'hagin de satisfer a membres dels òrgans de govern, funcionaris, personal laboral, eventual i contractat. S'imputaran a aquest concepte les indemnitzacions reglamentàries per assistència a tribunals i òrgans col·legiats i, en general, per concurrència personal a reunions, consells o comissions.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Dietes 91,20% 326.720 €
Locomoció 8,80% 31.520 €
Altres indemnitzacions 0,00% 5 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.