Indemnitzacions per raó del servei

Pressupost inicial / hab.

2,14 €

Pressupost inicial

454.415 €

% execució

81,16 %
Despesa real són 368.788,42 €

% sobre el total del press.

0,25 %

Mitjana despesa provincial

82.430,32 €

Sobre aquesta partida

Les indemnitzacions que per rescabalar despeses derivades de comissions de servei i d'acord amb la legislació vigent s'hagin de satisfer a membres dels òrgans de govern, funcionaris, personal laboral, eventual i contractat. S'imputaran a aquest concepte les indemnitzacions reglamentàries per assistència a tribunals i òrgans col·legiats i, en general, per concurrència personal a reunions, consells o comissions.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Dietes 68,31% 310.400 €
Locomoció 31,69% 144.010 €
Altres indemnitzacions 0,00% 5 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.